Brigitte_ » Mens en Samenleving
Als je los laat, heb je twee handen vrij
Artikelen 1 - 10 van 18 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Agressie op school

In dit artikel zullen de volgende punten met betrekking tot agressiviteit in school behandeld worden: de definitie van agressiviteit, het voorkomen van agressie, de risicofactoren van agressief gedrag… Pedagogiek, 16-03-2008

Alles over spijbelen

Aan de hand van literatuur wordt het probleem spijbelen belicht. Ten eerste komt de herkomst van het woord spijbelen aan bod, gevolgd door de definitie. Hierna wordt gekeken naar de verschillende soor… Onderwijs, 19-03-2008

Breuklijnen en ideologieën

Een conflict geeft een breuklijn in de samenleving aan, hierop kunnen ideologieën gevormd worden. Een ideologie is een coherent geheel van opvattingen en meningen over de inrichting van een samenlevin… Politiek, 28-03-2008

Cito en leerlingvolgsystemen op de basisschool

Wat betekenen de scores die uw kind op school haalt? Op de basisschool wordt vanaf groep 3 in een systeem bijgehouden welke scores uw kind behaalt op toetsen, dit systeem heet ‘het leerlingvolgsysteem… Onderwijs, 26-02-2013

Democratie en politieke vertegenwoordiging

Het begrip democratie en vertegenwoordiging worden hier uitgewerkt. De volgende onderwerpen worden belicht: definities van democratie, vertegenwoordiging, vormen van democratie, soorten vertegenwoordi… Politiek, 30-03-2008

Geweld op televisie

Waarom kijken we televisie? Wat is geweld? Welke theorieën bestaan er over tv en geweld? Welke kinderen zijn vatbaar voor tv-geweld? Welke programma’s hebben de meeste invloed? Wat zijn de effecten va… Communicatie, 22-03-2008

Hemelvaartsdag (tien dagen voor Pinksteren)

Hemelvaartsdag, de dag dat we vieren dat Jezus naar de hemel is gegaan. Op de veertigste dag van zijn opstanding. Hoe werd deze dag vroeger gevierd en hoe vieren we het nu. Zijn de winkels op Hemelvaa… Sociaal cultureel, Feestdagen, 29-04-2008

Kenmerken van het politiekestelsel in Nederland

Verkenning van het politieke stelsel van Nederland, wat is kenmerkend voor het Nederlandse stelsel. En waarom zijn wij zo'n stelsel geworden? En tot slot een vergelijking met het stelsel van Belgïë. Politiek, 30-03-2008

Kiessystemen en stemgedrag

Aan de orde komt de functies van verkiezingen, historische ontwikkeling van kiesrecht, selectie van kandidaten voor verkiezingen, de verschillende soorten kiessystemen (met voorbeeld landen), gevolgen… Politiek, 30-03-2008
Parlement en regering

Parlement en regering

Het parlement en de functies van het parlement staan centraal. En ook de trend hoe de regering tegenwoordig aan macht inwint bij het parlement. En tot slot wordt er iets gezegd over de verschillende s… Politiek, 28-03-2008
Schrijf mee!